Algemene gegevens

Fotoclub Positief Hasselt
Bezoekadres:
Doctor H.A.W. van der Vechtlaan 35
8061 HK Hasselt

Secretariaat: Roskam 25 8061 LW Hasselt
Mailadres: secretaris@fotoclubpositief.nl

Iban: NL39 RABO 0325 649 111
t.n.v. Fotoclub Positief

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 40061861

Top